Informacje rozliczeniowe

Diane Fleurs s.r.o.

IČO: 55638252
NIP: SK2122039073

Farská 1342/50
949 01 Nitra
Słowacja

Rachunek do płatności przelewem prowadzony w Fio banka:

IBAN: SK35 8330 0000 0024 0262 1466

SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX